Trung cấp nghề Công nghệ Tây An: Một khởi đầu cố gắng!

Được quyết định thành lập từ 06/3/2008, với dự án xây dựng trường có quy mô 80.000 m2. Tuy nhiên, phải mất 6 năm chuẩn bị, đến nay, trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An mới đi vào khởi công...


(15/08/15)
Khởi công xây dựng trường Trung cấp nghề công nghệ Tây An

Sáng 15/5/2014 Trường Trung cấp nghề công nghệ Tây An (thuộc Sở LĐTBXH) đã chính thức được khởi công xây dựng tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội.


(15/08/15)