ĐĂNG KÝ
HỒ SƠ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

 
1. Hãy khai báo thông tin cá nhân của bạn :
Họ tên (gõ Tiếng Việt có dấu) (*)
Ngày tháng năm sinh (*)
Open the calendar popup.
Hộ khẩu thường trú (*)
Điện thoại (*)
Số CMND
Địa chỉ Email
 
2. Chúng tôi Thông báo kết quả tuyển sinh cho bạn theo địa chỉ nào?
Họ và tên người nhận thư(*):
Địa chỉ nhận thư
(Ghi rõ thôn, xóm - xã,phường - quận,huyện - tỉnh,TP) (*):
Điện thoại: (*)
 
3. Hiện tại bạn đã tốt nghiêp THPT chưa? (*)
Năm tốt nghiệp(*)
Điểm tổng kết năm lớp 12 môn Toán
Điểm tổng kết năm lớp 12 môn Lý
 
4. Nguyện vọng của bạn là gì?
Nguyện vọng 1 (*)           
Nguyện vọng 2                
Nguyện vọng 3                
 
5. Bạn hãy kiểm tra lại các thông tin đã khai báo rồi gõ Mã xác nhận để kết thúc việc đăng ký!
Mã xác nhận
 

Ghi chú: Những phần / ô có dấu (*) không được để trống!