Hội nghị giới thiệu dự án “Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng về tinh trên lãnh thổ Việt Nam” và giới thiệu công nghệ trạm CORS của Leica Geosystems

Sáng 8/4, tại Hà Nội, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam và Hội trắc địa Bản đồ Viễn thám Việt Nam tổ chức Hội nghị giới thiệu dự án “Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng về tinh trên lãnh thổ Việt Nam” và giới thiệu công nghệ trạm CORS của Leica Geosystems.


(08/05/16)
Huế ứng dụng GIS về hệ thống thu gom chất thải

Phó giáo sư-tiến sỹ Lê Văn Thăng, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học (Đại học Huế) cùng cộng sự đã thành công trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về hệ thống thu gom chất thải.


(18/04/16)
BỘ PHẦN MỀM TRẮC ĐỊA MIỄN PHÍ CỦA THẦY ĐẶNG NAM CHINH

Xin giới thiệu tới mọi người bộ phần mềm trắc địa, bình sai lưới của thầy Đặng Nam Chinh. 


(02/04/16)
Phỏng vấn Matthew Filus, một kỹ sư trắc địa thành công

Nguồn: Sole Notes: The Value of Variety, pobonline.com 
Biên dịch: Ngọc Lê
Hiệu đính: Điệp Nguyễn


(21/03/16)
Giới thiệu về Hệ thống Thông tin Địa lý  (Geographic Information System - GIS)

Hệ thống thông tin địa lý GIS là một công cụ tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ, lưu trữ và thao tác dữ liệu địa lý, phân tích các sự vật hiện tượng thực trên trái đất, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược.


(16/03/16)