Danh mục các ngành học của trường Trung cấp Nghề Công nghệ Tây An.

Cỡ chữ
Bản in
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An thành lập theo Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND Thành phố Hà Nội), là một cơ sở đào tạo đa ngành với phương châm: “Luôn luôn đổi mới vì nguồn nhân lực chất lượng cao” phục vụ cho đất nước.

“Đào tạo gắn với doanh nghiệp và giải quyết việc làm”, Trường xác định giáo dục và phát triển toàn diện: giỏi chuyên môn, tốt kỹ năng. Nhà trường là cầu nối, mở rộng cơ hội việc làm cho học sinh. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục học lên cao đẳng – đại học, làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.


Dưới đây là danh mục các ngành học của trường Trung cấp Nghề Công nghệ Tây An.
        


Quay lại
Cập nhật: 08/01/2019
Lượt xem:445

Tin liên quan