Học 1 nghề, nhận 2 bằng tốt nghiệp

Thay vì học hết THPT học sinh mới được học tiếp lên cao đẳng, đại học thì giờ đây, với việc áp dụng mô hình đào tạo nghề 9+, các học sinh học hết lớp 9 có thể cùng lúc nhận 2 tấm bằng: Cao đẳng nghề và tốt nghiệp THPT.


(23/01/19)
Danh mục các ngành học của trường Trung cấp Nghề Công nghệ Tây An.

Danh mục các ngành học của trường Trung cấp Nghề Công nghệ Tây An.


(08/01/19)