27 từ vựng tiếng Việt có nguồn gốc nước ngoài

Cỡ chữ
Bản in
Những từ tiếng Việt quen thuộc như bánh quy có nguồn gốc từ "Biscuit" hay trò chơi oẳn tù tì có nguồn gốc từ "One - two - three". 

            Từ tiếng Việt                 Phát âm                 Từ gốc nước ngoài
                  Bít tết                      /biːf steɪk/                        Beefsteak
             Bánh bích quy              /ˈbɪs.kɪt/                            Biscuit
                      Bia                           /bɪr/                                 Beer
                      Kem                        /kriːm/                            Cream
                      Xa lát                    /ˈsæl.əd/                           Salad
                      Cà phê                  /ˈkɑː.fi/                              Coffee
                        Sô-đa                 /ˈsoʊ.də/                              Soda
                  Jin (quần bò)             /dʒiːnz/                              Jeans
                    Quần soóc               /ʃɔːrts/                               Shorts
                    Ma-nơ-canh        /ˈmæn.ə.kɪn/                    Mannequin
                    Xì căng đan         /ˈskæn.dəl/                        Scandal
                         Diva                   /ˈdiːvə/                               Diva
      (nữ ca sĩ nổi tiếng nhờ tài năng)
                         Phim                   /fɪlm/                                 Film
                       Quán ba                /bɑːr/                                 Bar
                    Gôn (đích đến)          /ɡoʊl/                               Goal
                       Chơi gôn                 /ɡɑːlf/                               Golf


            Từ tiếng Việt                     Phát âm                      Từ gốc nước ngoài
             Sút (động từ)                        /ʃuːt/                                    Shoot
                   Cúp                                 /kʌp/                                    Cup
                Ten-nít                             /ˈten.ɪs/                                Tennis
                  Cốt                                  /koʊd/                                   Code
              Sô-pha                               /ˈsoʊ.fə/                                 Sofa
       O ẳn tù tì (trò chơi)                                                           One-two-three
                ti vi                                                                                   TV
     VIP (nhân vật rất quan trọng)                                    VIP (Very important person)
               Nhạc rốc                                                                    Rock (âm nhạc)
               Nhạc Pop                                                                     Pop (âm nhạc)
               Nhạc Ja                                                                        Jazz (âm nhạc)

Huyền Trang (Sưu tầm)
Nguồn: Vnexpress
Quay lại
Cập nhật: 07/10/2017
Lượt xem:638

Tin liên quan