Những lỗi sai thường gặp trong tiếng Anh

Cỡ chữ
Bản in
Thay vì nói "Last night, I dreamt with you", bạn nên sửa lại thành "Last night, I dreamt about you".


Phương Nhi
Nguồn: Vnexpress
Quay lại
Cập nhật: 07/10/2017
Lượt xem:575

Tin liên quan