TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG NGHỆ TÂY AN
Địa chỉ: Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội (xem bản đồ)
Điện thoại: 0246.259.6435 - 0979.872.098
Email: tayanedu@gmail.com  |  Website: http://tayan.edu.vn/ 
Fanpage:
https://www.facebook.com/tayanedu/