ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ  II, NĂM HỌC 2019-2020  MÔN TOÁN

Bộ GD-ĐT vừa có công văn hướng dẫn thực hiện tinh giản nội dung chương trình ở bậc THPT ở học kỳ 2 năm học 2019-2020


(04/04/20)
Quy định tuyển sinh liên thông năm 2015 - Mới nhất của Bộ GD

Bộ GD&ĐT công bố sửa đổi quy định tuyển sinh liên thông Đại học, Cao đẳng năm 2015 đối với thí sinh tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng cụ thể như sau:


(15/08/15)