TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG VỐN

Cỡ chữ
Bản in
Thị Trường Vốn là một trong những khía cạnh quan trọng của mọi thị trường tài chính. Vì vậy, việc nghiên cứu ý nghĩa chính xác của nó là việc làm rất cần thiết. 
Hiểu theo một nghĩa rộng thì Thị Trường Vốn là một thị trường nơi các tài sản tài chính có kỳ hạn dài hoặc vô thời hạn. Không giống như các công cụ của thị trường tiền tệ, công cụ của thị trường vốn đáo hạn trong khoảng thời gian trên một năm.

Thị Trường Vốn là một sự sắp xếp theo thể chế để vay và cho vay tiền trong một khoảng thời gian dài hơn,  bao gồm các tổ chức tài chính như IDBI, ICICI, UTI, LIC,… Các tổ chức này đóng vai trò bên cho vay còn các đơn vị kinh doanh và tập đoàn là các bên đi vay trên Thị Trường Vốn. Thị trường này bao hàm nhiều công cụ khác nhau có thể được sử dụng cho các giao dịch tài chính. Nó cung cấp nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu tài chính cho Chính phủ và các doanh nghiệp.

Thị Trường Vốn có thể được phân loại thành các thị trường sơ cấp và thứ cấp. Thị trường sơ cấp là nơi dành cho các cổ phiếu mới, trong khi thị trường thứ cấp dành cho các chứng khoán hiện đang được giao dịch. Các tổ chức tài chính trong Thị Trường Vốn cung cấp các khoản vay nội tê, các khoản vay ngoại tệ, dịch vụ tư vấn và bảo lãnh phát hành.

TẦM QUAN TRỌNG, VAI TRÒ HAY CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN

Cũng giống như các thị trường tiền tệ, Thị Trường Vốn cũng rất quan trọng. Nó đóng một vai trò thiết yếu trong nền kinh tế quốc gia. Một Thị Trường Vốn phát triển, năng động và sôi động có thể đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Hãy cùng nhau tìm hiểu về các chức năng quan trọng và vai trò của Thị Trường Vốn:

Huy động tiết kiệm: Thị Trường Vốn là một nguồn quan trọng để huy động tiền tiết kiệm nhàn rỗi từ nền kinh tế. Nó huy động vốn từ người dân để đầu tư thêm vào các kênh sản xuất của nền kinh tế. Theo đó, Thị Trường Vốn kích hoạt các nguồn lực tài chính lý tưởng và đặt chúng vào các khoản đầu tư thích hợp.
Hình thành vốn: Thị Trường Vốn đóng góp công sức trong việc hình thành vốn. Thông qua việc huy động các nguồn lực lý tưởng, nó sẽ tạo ra các khoản tiết kiệm; các khoản tiết kiệm được huy động luôn sẵn sàng để sử dụng cho các phân khúc khác nhau như nông nghiệp, công nghiệp,… Điều này giúp gia tăng sự hình thành vốn.
Cung cấp cách thức đầu tư: Thị Trường Vốn làm tăng các nguồn lực trong khoảng thời gian dài. Do đó, nó đem lại một cách thức đầu tư cho những người muốn  đầu tư nguồn lực trong một thời gian dài, và cung cấp tỉ lệ lãi suất sinh lời hợp lý cho các nhà đầu tư. Các công cụ như trái phiếu, cổ phiếu, các đơn vị của quỹ tương hỗ, chính sách bảo hiểm,… chắc chắn sẽ cung cấp các phương thức đầu tư đa dạng cho công chúng.
Tăng tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế: Thị Trường Vốn tăng cường sản xuất và năng suất trong nền kinh tế quốc gia. Vì thị trường này khiến các quỹ có thể được tiếp cẫn trong thời gian dài, các yêu cầu tài chính của các nhà kinh doanh sẽ được đáp ứng. Nó cũng giúp ích trong việc nghiên cứu và phát triển, từ đó tăng sản lượng và năng suất trong nền kinh tế bằng cách tạo công ăn việc làm và phát triển cơ sở hạ tầng.
Đặt ra quy định thích hợp của quỹ: Thị Trường Vốn không chỉ giúp huy động vốn, nó cũng giúp phân bổ hợp lý các nguồn tài nguyên. Thị trường này có thể có quy định về các nguồn tài nguyên để nó có thể trực tiếp gây quỹ một cách định tính.
Cung cấp Dịch vụ: Thị Trường cung cấp rất nhiều loại hình dịch vụ. Nó bao gồm các khoản vay dài hạn và trung hạn cho ngành, dịch vụ bao tiêu, tư vấn, tài chính xuất khẩu,… 
Tăng tính thanh khoản của các quỹ: Thị Trường Vốn là nơi luôn luôn có sẵn các cách thức đầu tư cho việc đầu tư dài hạn. Đây là một thị trường có tính thanh khoản. Cả người mua và người bán có thể dễ dàng mua và bán chứng khoán vì chúng luôn có sẵn.
LỜI KẾT

Việc thiếu đi một Thị Trường Vốn sôi động và tiên tiến có thể khiến chúng ta không thể tận dụng được các nguồn lực tài chính. Các Thị Trường Vốn phát triển cũng cung cấp khả năng thâm nhập vào các nguồn vốn nước ngoài cho ngành công nghiệp trong nước. Như vậy Thị Trường Vốn chắc chắn đóng một vai trò cốt lõi trong tổng thể phát triển của một nền kinh tế.
PHƯƠNG TRƯƠNG
NGUỒN : SAGA.VN
Quay lại
Cập nhật: 27/05/2016
Lượt xem:3349

Tin liên quan