Cách để lại lời nhắn khi gọi điện thoại trong tiếng Anh

Cỡ chữ
Bản in
Không phải khi nào cuộc gọi của bạn cũng có người nhấc máy và bạn sẽ cần phải để lại tin nhắn cho họ.Khi để lại lời nhắn, bạn nên chú ý tới 5 điều quan trọng sau để chắc chắn người nhận có được đầy đủ thông tin.

1.Giới thiệu

Hello, this is Ken.

Hello, My name is Ken Beare

2.Thời gian và lý do gọi điện thoại

It's ten in the morning. I'm phoning (calling, ringing) to find out if ... / to see if ... / to let you know that ... / to tell you that ...

3.Đề xuất yêu cầu

Could you call (ring, telephone) me back? / Would you mind ... ?

4.Để lại thông tin liên lạc

My number is .... / You can reach me at .... / Call me at ...

5.Lời kết thúc

Thanks a lot, bye. / I'll talk to you later, bye.

Ví dụ

Telephone: (Ring... Ring... Ring...) Hello, this is Tom. I'm afraid I'm not in at the moment. Please leave a message after the beep... (beep)

Ken: Hello Tom, this is Ken. It's about noon and I'm calling to see if you would like to go to the Mets game on Friday.

Could you call me back? You can reach me at 367-8925 until five this afternoon. I'll talk to you later, bye.

Nguồn: Vnexpress
Quay lại
Cập nhật: 25/09/2017
Lượt xem:871

Tin liên quan