Những động từ quen thuộc không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Cỡ chữ
Bản in
Trong tiếng Anh, có một số động từ không dùng ở thể tiếp diễn như like, want, need...

Không dùng các động từ chỉ tri giác hay tri thức với thì hiện tại tiếp diễn.

Ví dụ:

- I like it. (đúng)

- I’m liking it. (sai)1. Want : muốn

2. Like : thích

3. Love : yêu

4. Need : cần

5. Prefer : thích hơn

6. Believe : tin tưởng

7. Contain : chứa đựng

8. Taste: nếm

9. Suppose : cho rằng

10. Remember : nhớ

11. Realize : nhận ra

12. Understand: hiểu biết

13. Depend: phụ thuộc

14. Seem : dường như/ có vẻ như

15. Know : biết

16. Belong : thuộc về

17. Hope: hy vọng

18. Forget: quên

Thạch Anh
Nguồn: Vnexpress
Quay lại
Cập nhật: 20/09/2017
Lượt xem:781

Tin liên quan