Trắc nghiệm: Những từ dễ gây nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh

Cỡ chữ
Bản in
Business Insider tổng hợp 9 từ vựng thường bị hiểu sai nghĩa nhất trong tiếng Anh. Nguyên nhân nằm ở chỗ cách viết của chúng gần giống với từ thông dụng khác.1. Từ "Pretentious" nghĩa là gì?

A Giả vờ
B Giả tạo
C Tự phụ
D Hoài nghi2. Từ nào đồng nghĩa với "Ubiquitous"?

A Common
B Extraordinary
C Rare
D Seldom


3. Nghĩa của từ "Cynical" là gì?

A Độc hại
B Lạc quan
C Yêu đời
D Hoài nghi


4. Từ nào trái nghĩa với "Apathetic"?

A Apartheid
B Indifferent
C Unconcerned
D Impassioned


5. Nghĩa của từ "Conundrum" là gì?

A Cái trống
B Câu hỏi hóc búa
C Dàn trống
D Đập cửa


6. Từ "Albeit" nghĩa là gì?

A Mặc dù
B Vì thế
C Tu viện
D Nghe lời


7. Từ nào đồng nghĩa với "Ambiguous"?

A Ambitious
B Energetic
C Vague
D Understandable
 

8. Từ "Integrity" không có nghĩa nào dưới đây?

A Chính trực
B Trung thực
C Tính nguyên vẹn
D Hòa nhập
 

9. Điền "affect" hoặc "effect" vào câu: The weather can ... your mood?

A Affect
B Effect
C Cả hai đều đúng
D Cả hai đều sai

Nguồn: news.zing.vn
Quay lại
Cập nhật: 09/10/2017
Lượt xem:792

Tin liên quan