Đẩy mạnh dạy nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn

Cỡ chữ
Bản in
Theo đánh giá tại Hội nghị Giao ban công tác đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên và đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) 8 tháng đầu năm 2017. Việc ban hành các cơ chế chính sách về đào tạo nghề cho LĐNT tương đối kịp thời, chính xác; Cơ sở dạy nghề đã tích cực chuyển từ đào tạo nghề sẵn có sang đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động… Tuy nhiên, trong giai đoạn tới đây, công tác đào tạo nghề cho LĐNT vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục.
 

Gần 700.000 LĐNT được học nghề

Bà Phạm Thị Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, Trong 9 tháng đầu năm 2017, theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, cả nước có gần 700.000 lao động nông thôn học nghề (đạt 63,6% kế hoạch), trong đó khoảng 250.000 người được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, đạt 41,6% kế hoạch (600.000 người).

Dự kiến trong năm 2017, cả nước hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho khoảng 600.000 lao động nông thôn, đạt kế hoạch giao, trong đó khoảng 120.000 người dân tộc thiểu số, 18.000 người khuyết tật và 15.000 LĐNT thuộc hộ nghèo và các đối tượng LĐNT khác.

Tổng trong hai năm (2016 - 2017), thực hiện hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho khoảng 1,1 triệu người, đạt kế hoạch dự kiến và chiếm 29% dự kiến kế hoạch của 5 năm (2016 - 2020).

Quá trình thực hiện, đã kịp thời trình Chính phủ ban hành các cơ chế chính sách tương đối kịp thời, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các địa phương cũng đã chủ động triển khai hướng dẫn các cơ sở đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên và đào tạo nghề cho LĐNT; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố bố trí nguồn lực cho đào tạo nghề.

Bên cạnh đó, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác giám sát, cũng giúp cho việc tổ chức thực hiện dạy nghề có hiệu quả hơn. Các cơ sở dạy nghề chuyển từ dạy theo năng lực sẵn có sang đào tạo theo yêu cầu, nhu cầu của doanh nghiệp, dạy theo nhu cầu của người lao động.

Kết quả chưa đồng đều

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Tuy nhiên, một số ý kiến đánh giá, công tác đào tạo nghề thường xuyên, đào tạo nghề cho LĐNT vẫn còn gặp một số khó khăn. Trong đó có việc tổng hợp, thống kê kết quả đào tạo thường xuyên tại các doanh nghiệp.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề các trung tâm còn yếu. Kết quả dạy nghề cho LĐNT không đồng đều giữa các vùng trong cả nước. Các vùng Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên có số LĐNT được hỗ trợ học nghề và tỷ lệ LĐNT có việc làm sau học nghề thấp hơn các vùng khác, trong khi kinh phí hỗ trợ bình quân luôn bằng hoặc cao hơn các vùng khác trong cả nước.

Việc xác định danh mục nghề đào tạo cho LĐNT, nhất là danh mục nghề nông nghiệp ở một số địa phương vẫn còn dàn trải chưa xuất phát từ quy hoạch sản xuất nông nghiệp, quy hoạch nông thôn mới và yêu cầu làm nông nghiệp tiên tiến hiện đại.

Lao động học một số nghề phi nông nghiệp chưa tìm được việc làm, do thị trường tại chỗ làm không có nhu cầu hoặc do tay nghề chưa đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế. Định mức chi phí đào tạo cho từng nghề ở một số địa phương thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo. Người dân còn thiếu thông tin để tiếp cận đầy đủ, hiệu quả chính sách của Nhà nước. Các địa phương bố trí nguồn lực cho dạy nghề còn chậm...

Về những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy nghề cho LĐNT giai đoạn 2018 - 2020. Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh việc đào tạo nghề phi nông nghiệp nhằm giúp đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với LĐNT. Định kỳ hàng năm rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục đào tạo nghề cho LĐNT, mức chi phí đào tạo đối với từng nghề. Rà soát, xác định nhu cầu đào tạo nghề của LĐNT theo từng nghề và cấp trình độ đào tạo. Rà soát, xác định nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo (số lượng, cơ cấu nghề, trình độ đào tạo) của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế và thị trường lao động...

Về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho LĐNT, trong 5 năm (2010 - 2014) đã hỗ trợ tổng kinh phí là 4.139 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương là 3.147,15 tỷ đồng, các địa phương bố trí gần 1.000 tỷ đồng.

Anh Quang
Nguồn: Giáo dục và Thời đại
Quay lại
Cập nhật: 22/11/2017
Lượt xem:341

Tin liên quan