TUỔI TRẺ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG NGHỆ TÂY AN CÙNG VỚI THÁNG THANH NIÊN

Cỡ chữ
Bản in

Tháng 3 – tháng của mùa xuân, tuổi trẻ, của sự nhiệt huyết và những trái tim khát khao cống hiến... Đâu đó vẫn còn rất nhiều người bằng nhiều cách khác nhau để gọi cho tháng ba này, nhưng đối với những trái tim của tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ thì dường như cái tên “Tháng Thanh niên” vẫn là cái tên trọn vẹn nhất.
Lịch sử đã ghi dấu những vai trò vô cùng quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn lịch sử. Trong thời kì kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc đấu tranh, kháng chiến giữ vững độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với biết bao nhiêu thời cơ nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức, thanh niên vẫn là lực lượng xã hội to lớn, có tiềm năng hùng hậu. Thế hệ thanh niên ngày nay được kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng, mở rộng giao lưu quốc tế,  họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt còn yếu kém thực hiện thành công mục tiêu lý tưởng do Đảng đề ra.Nhằm phát huy sức mạnh tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết, tính xung kích, tình nguyện, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi Đoàn viên thanh niên, BCH Đoàn Thanh niên trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An đã chủ động triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, tích cực và mang nhiều ý nghĩa của Tháng thanh niên 2019.
Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình, tuổi trẻ trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An đang không ngừng nỗ lực, ra sức thi đua học tập, rèn luyện để giành được những thành tích cao nhất. Tháng thanh niên đã khởi động, còn chờ gì nữa mà không thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, cháy lên khát khao cống hiến. Tuổi trẻ trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An quyết tâm cùng thanh niên cả nước góp thêm những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, để mỗi tháng trôi qua đều là Tháng Thanh niên, mỗi ngày trôi qua đều là ngày của sức trẻ!

Quay lại
Cập nhật: 21/03/2019
Lượt xem:472

Tin liên quan