THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Cỡ chữ
Bản in
Căn cứ vị trí việc làm, nhu cầu giáo viên và kế hoạch tuyển dụng giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp nghề năm 2020
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An thông báo cụ thể như sau: 
Quay lại
Cập nhật: 13/10/2020
Lượt xem:269

Tin liên quan