Học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động khi thực hành được hỗ trợ gì?

Cỡ chữ
Bản in
Bên cạnh chế độ khám, chữa bệnh theo thẻ BHYT (nếu tham gia), học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động khi thực hành trong giờ học còn được cơ sở giáo dục, dạy nghề hỗ trợ các theo quy định của Nghị định 39/2016/NĐ-CP. Quy định này sẽ có hiệu lực từ 1/7/2016.

 
Trước hết, các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho học sinh, sinh viên bị tai nạn.

Về thanh toán, các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề phải trả chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho học sinh, sinh viên bị tai nạn, cụ thể:

Tạm ứng và thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh Mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế;

Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với học sinh, sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế.

Cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề phải giới thiệu để học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động được giám định y khoa xác định mức độ tổn thương cơ thể tại Hội đồng giám định y khoa và thanh toán phí khám, giám định mức độ tổn thương cơ thể.

Về mức hỗ trợ, cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề phải hỗ trợ 1 lần bằng tiền cho học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động với mức như sau:

Ít nhất bằng 0,6 lần mức lương cơ sở nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% mức suy giảm khả năng lao động được hỗ trợ thêm 0,16 lần mức lương cơ sở nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%.

Ít nhất bằng 12 lần mức lương cơ sở cho học sinh, sinh viên bị suy giảm khả năng lao động từ 8 % trở lên hoặc cho thân nhân học sinh, sinh viên bị chết do tai nạn lao động.

Thực hiện hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày có giấy báo tử đối với trường hợp bị chết do tai nạn.

Nếu học sinh, sinh viên là người lao động do người sử dụng lao động cử đi học thì cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề có trách nhiệm như trên, đồng thời phải phối hợp với người sử dụng lao động để khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động theo đúng quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động và quy định liên quan.

Hoàng Mạnh
Nguồn: Dân Trí
Quay lại
Cập nhật: 21/06/2016
Lượt xem:766

Tin liên quan