THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Căn cứ vị trí việc làm, nhu cầu giáo viên và kế hoạch tuyển dụng giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp nghề năm 2020
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An thông báo cụ thể như sau:


(13/10/20)
Học sinh chọn ngành công nghệ thông tin nhiều nhất

Theo thống kê của trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An, trong năm học vừa qua, số lượng học sinh chọn Ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) vượt lên đứng thứ nhất.


(03/04/19)