Học sinh chọn ngành công nghệ thông tin nhiều nhất

Theo thống kê của trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An, trong năm học vừa qua, số lượng học sinh chọn Ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) vượt lên đứng thứ nhất.


(03/04/19)